Mesto Stará Ľubovňa

Navštívte mesto Stará Ľubovňa, perlu severného Spiša. Tradičné podujatia nájdete tu